Att vara med i styrelsen för en bostadsrättsförening kräver engagemang, kompetens och tid. I många föreningar upplever valberedningen att det är svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar och många blir kvar år efter år i styrelsen eftersom ingen annan ställer upp. Motståndet till att engagera sig ligger ofta i tidsbrist och känslan av att inte ha rätt kompetens.

Huskompetens erbjuder bostadsrättsföreningar möjligheten att köpa in tjänsten ’Professionell styrelsekompetens’. Vi har rätt kunskap för att säkerställa att förvaltningen sköts på bästa sätt, att lagar och regler följs och kan ge professionella råd till styrelsen när den behöver det. Och inte minst, vi tar hand om all tidsödande administration. På detta sätt kan er förening skötas på ett professionellt sätt och ordföranden för bostadsrättsföreningen slipper sömnlösa nätter.  Styrelsearbete blir inte lika tungt och tidskrävande vilket lockar fler att engagera sig i bostadsrättsföreningen.

Vi hjälper till att ta fram beslutsunderlag för styrelsen att ta ställning till, ger råd i komplexa frågor, verkställer beslut och följer även upp genomförda beslut. Fördelen med att anlita en extern styrelsekonsult är att föreningen får tillgång till rätt kompetens för att ta hand om sin fastighet och att styrelsen får större möjlighet att ägna sig åt strategiska utvecklingsfrågor istället för en mängd praktiska frågor och administration.

Våra professionella styrelsekonsulter har över 15 års erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Vi har genom åren hjälpt över 20 bostadsrättsföreningar i Göteborg med professionell styrelsekompetens.

Nedan följer två varianter på upplägg för att stötta er bostadsrättsföreningsstyrelse. I båda exemplen så väljer ni själva omfattningen av den hjälp som ni behöver:

Professionell ordinarie styrelseledamot – Om ni har svårt att få ihop antalet ledamöter till er styrelse så kan en professionell styrelseledamot från Huskompetens göra jobbet. Vi tillför kompetens och erfarenhet i alla frågor som hamnar på en bostadsrättsföreningsstyrelses bord, dvs allt ifrån juridik, byggnadsunderhåll, entreprenadupphandlingar till sociala frågor. Vi kan även ta hand om alla arbetsuppgifter som ni vill slippa,  tex som att skriva styrelseprotokollet, ta in offerter på nya balkongdörrar eller möta upp entreprenörer på vardagar. Vi hjälper dig med precis allt som rör föreningen…om du vill.

Adjungerad styrelsekompetens – självklart vill ni bestämma själva hur er bostadsrättsförening med tillhörande fastigheter skall se ut och skötas. Vi tar hand om allt runt omkring såsom att tillse att ni har uppdaterade stadgar, sköter all administration och logistik i samband med stämman, uppdaterar Bolagsverket etc, håller kolla på myndighetsbesiktningar, uppdaterar underhållsplanen etc. Utöver detta så kan vi vägleda er både i och utanför styrelserummet i allt som hör föreningen och fastigheten till.

Välkommen att kontakta oss för en offert eller kostnadsfri konsultation.