Som projektledare så sätter vi ramarna för projektet tillsammans med dig och formar vår roll efter dina behov och önskemål. Vi sätter oss i din stol. Och ser till helheten – både byggprocessen och den mänskliga processen.

Vi kan vara med från utredningar, genomförande till besiktningar och även vara ditt ombud mot myndigheter. Vi tar hänsyn till långsiktig förvaltning och estetik men också hur byggprojektet påverkar människor.

Vi har  väl fungerande metoder och rutiner som säkerställer att projektet flyter på och kan ansvara för allt eller utvalda delar, det väljer du.