KontrollansvarigDu som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Huskompetens erbjuder tjänsten Kontrollansvarig (KA).

Kontrollansvarige medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper er att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som blir ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

 

 

 

 

Sveriges Byggingenjörers RiksförbundLars Bolteus är medlem i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Länk till SBR.

 

 

 

 

BoverketLars Bolteus finns med på Boverkets websida över certifierade kontrollansvariga (KA) enligt gällande PBL.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig på Boverkets websida (länk)

Ring Lars Bolteus på 0708-440 150 eller maila på lars@huskompetens.se om du behöver hjälp av en kontrollansvarig.