För att hantera förvaltningen av en fastighet krävs många kompetenser såsom ekonomi, skötsel, lokalvård och inte minst teknisk kompetens. Vi hjälper dig med allt.


Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen har stor betydelse för en fastighets ekonomiska värde och driftekonomi. Inom det här området fokuseras fastigheten som byggnad med tillhörande installationer. I egenskap av teknisk förvaltare är vi i praktiken fastighetsägarens ställföreträdare.

För att säkerhetsställa en optimal förvaltning gör Huskompetens grundliga besiktningar av fastigheten och dess installationer. Här ingår även avflyttningsbesiktningar och hjälp vid försäkringsärenden såsom när det uppkommer en fuktskada. Besiktningarna ligger till grund för en verklighetsförankrad budgetering och uppföljning som tillsammans med långsiktiga underhållsplaner ger en god totalekonomi och handlingsberedskap.

Utöver arbetet med byggnader och installationer sköter Huskompetens kontakten med hyresgäster, myndigheter, grannar och försäkringsbolag. Dessutom kan vi åta oss uppgifter i byggentreprenadens alla led, med kvalitetsansvar enligt PBL.

Ett stort förtroende ligger till grund för uppdragen som fastighetsägarens ställföreträdare, och som sådan är vi beredda att ta ett långtgående ansvar.

 


Fastighetsskötsel

En välskött trädgård är lika viktig som en välskött byggnad. Vi håller gräset välklippt samt ser till att träd och buskar beskärs och klipps. Gården skall också hållas ren och fasad och fönster likaså. Vi tar hand om bevattning och även nyplantering om så önskas. Dina behov bestämmer omfattningen. I trädgården finns ofta utemöbler och dylikt som kan behöva tillsyn och underhåll.

På vintern ser vi till att gården är skottad och sandad så att inga olyckor händer. Vi ni ha hjälp att sätta upp julgranen så ordnar vi det också.

Huskompetens förenar traditionell fastighetsservice med nytänkande. Med kontinuerligt underhåll förbättras boendemiljön. Vi gör löpande besiktningar för att hålla efter fastigheterna invändigt och utvändigt. Det kan vara allt från att byta glödlampor till att sanera klotter eller byta filter i torktumlaren. Snabba och kvalitativa reparationer är av stor betydelse för hyresgästernas trivsel. Vår 24 timmars jourtjänst bidrar till snabba utryckningar och att felet blir åtgärdat så snabbt som möjligt. Vår kompetenta servicepersonal hjälper dig med reperationer, VVS– och elservice, snickerier och mycket mycket mer. Med våra resurser täcker vi alla tjänster som kan komma ifråga vad gäller underhåll.

Huskompetens AB i din fastighet betyder trygghet, yrkeskunnande och stora resurser. Eftersom ett boende i hyresfastighet eller bostadsrätt skall innebära bekvämlighet erbjuder vi vår boendeservice. Låt oss bistå med fönsterputsning, storstädning, flyttning av möbler, monteringar etc.

 


Ekonomisk förvaltning:

Huskompetens Ekonomiska förvaltning tar hand om det tidskrävande pappersarbetet år er. Det är många saker som skall skötas när man har en fastighet och då är det viktigt med ordning och reda. Oavsett om du vill ha hjälp med bokföring, aviseringar, försäkringar, hantering av lån, årsredovisningar, årsstämmor eller kontraktshantering och deklarationer så finns vi här för att hjälpa dig. Vi har både resurserna och kompetensen att avlasta dig.

 

 

 

 

Lokalvård
Rena, välstädade rum är något som i allra högsta grad bidrar till att skapa trivsel, både i boendemiljön och arbetsmiljön. Det kan verka lika enkelt som självklart. Erfarenheten säger att det varken är det ena eller det andra.

På Huskompetens är vi väl medvetna om den roll vi har när det gäller att skapa en attraktiv miljö, och lika införstådda i vilken betydelse det har både för fastighetsägare och hyresgäster.

Vårt breda serviceutbud inom städområdet omfattar bl.a. städning av alla allmänna utrymmen i flerfamiljsfastigheter, kontorsstädning, avflyttningsstädning och byggstädning.

Huskompetens arbetar med moderna metoder, miljövänliga rengöringsmedel och personal med blick för uppgiften.