Kontrollansvarig

För att du ska veta att du har fått levererat det du har beställt så kan Huskompetens hjälpa dig med att besiktiga entreprenadarbeten som oberoende expert. Du får helt enkelt ett kvitto på att allt utförts korrekt och med rätt kvalitet.

Vi gör både slutbesiktningar och eventuella för- och/eller efterbesiktningar. Under en slutbesiktning kontrollerar vi att resultatet stämmer mot de handlingar som gäller för entreprenaden. Vi kontrollerar också så att du som byggherre har fått den dokumentation som ingår som t ex relationshandlingar, garantisedlar, drift- och underhållsinstruktioner, provningsprotokoll, egenkontroll och så vidare.

När slutbesiktningen är genomförd skriver vi ett utlåtande som bl a säger vilka handlingar som har legat till grund för det färdiga resultatet, vilka garantitider som gäller och när eventuella anmärkningar ska vara åtgärdade. Den säger också det allra viktigaste, om entreprenaden är godkänd eller inte. Om den är det så övergår ansvaret till dig som fastighetsägare/byggherre. Det datum som entreprenaden blir godkänd kan också ha betydelse för din slutbetalning av entreprenaden.

 

 

Sveriges Byggingenjörers RiksförbundVår besiktningsman Lars Bolteus är certifierad av SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund). Länk till SBR.

 

Välkommen att kontakta oss för att boka in entreprenadbesiktning. Vi finns på info@huskompetens.se eller ring 0708-440150.