Anna Krantz
Teknisk Förvaltare/VD
MSc, Fil. Dr
Lars Bolteus
Cert. Besiktningsman/Cert. Kontrollansvarig
Civ Ing. Tekn Dr. MBA
Isabelle Bolteus
Lokalvård

Telefon: 0766-499 211

 

Rolf Emneborg
Fastighetsskötare

 

 

Josip Petrinec
Snickare

 

 

Bella Voffs
Personalansvarig
Dansk-svensk gårdshund