HuskompetensloggaPersonlig fastighetsförvaltning

Huskompetens erbjuder fastighetsförvaltning till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vi har ett allomfattande utbud av tjänster, allt ifrån ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel (inre och yttre skötsel av fastigheten) inklusive felanmälan och lokalvård.

Vi vill göra det lättare för dig som fastighetsägare eller styrelse i bostadsrättförening att förvalta och förädla er fastighet. Vardagen ska fungera smidigt där allt ifrån trapphuset är rent och boenden får snabb återkoppling på felanmälningar till att hantera det långsiktiga underhållet av fastigheten och oförutsedda händelser som en vattenskada.

Specialistkompetens utöver fastighetsförvaltning

Utöver ordinarie förvaltning så kan Huskompetens även erbjuda byggservice, underhållsplan, projektledning, entreprenadbesiktningar samt kontrollansvarig (KA) uppdrag. Vi har lång erfarenhet av styrelsearbete bostadsrättsföreningar och kan hjälpa er med styrelsekompetens om ni har svårt att rekrytera ledamöter till er bostadsrättsförenings styrelse eller bara önskar förstärka med kompetens.

Kontrollansvarig enligt plan och bygglagen (PBL)

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra (se mer info på Boverket). Huskompetens erbjuder tjänsten Kontrollansvarig (KA).

Kontrollansvarige medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige hjälper er att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som blir ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Våra certifierade kontrollansvariga Anna Krantz och Lars Bolteus når du på 0704-316068, respektive 0708-440 150 eller skicka ett mail till info@huskompetens.se så återkommer vi.

ProjektledningEntreprenadbesiktning

För att du ska veta att du har fått levererat det du har beställt så kan Huskompetens hjälpa dig med att besiktiga entreprenadarbeten som oberoende expert. Du får helt enkelt ett kvitto på att allt utförts korrekt och med rätt kvalitet.

Vi gör både slutbesiktningar och eventuella för- och/eller efterbesiktningar. Under en slutbesiktning kontrollerar vi att resultatet stämmer mot de handlingar som gäller för entreprenaden. Vi kontrollerar också så att du som byggherre har fått den dokumentation som ingår som t ex relationshandlingar, garantisedlar, drift- och underhållsinstruktioner, provningsprotokoll, egenkontroll och så vidare.

När slutbesiktningen är genomförd skriver vi ett utlåtande som bl a säger vilka handlingar som har legat till grund för det färdiga resultatet, vilka garantitider som gäller och när eventuella anmärkningar ska vara åtgärdade. Den säger också det allra viktigaste, om entreprenaden är godkänd eller inte. Om den är det så övergår ansvaret till dig som fastighetsägare/byggherre. Det datum som entreprenaden blir godkänd kan också ha betydelse för din slutbetalning av entreprenaden.

Vår besiktningsman Lars Bolteus är certifierad av SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund).

Välkommen att kontakta oss för att boka in entreprenadbesiktning. Vi finns på info@huskompetens.se eller ring 0708-440150.

Vi håller på att lansera en ny innovativ produkt. Läs mer om vår midsommarflaggstång här.

UnderhållsplanKontakt

Välkommen att höra av dig på info@huskompetens.se eller ringa på 0704-31 60 68. Vi finns även på Facebook.